Fáilte ar áis!

Fáilte ar ais a chairde,


Tá an-áthas orainn sibh a fheiceáil inniu. Táimid ag súil go mór leis an mbliain in éineacht libh. 


Naíonáin Bheaga ag dul abhaile ag 12.00
Rachaidh siad abhaile ag 1.40 ón 12.09.2019 Déardaoin.ar aghaidh
Naíonáin Mhóra ag dul abhaile ag 1.40.
Rang 1 - 6 ag dul abhaile ag 2.40. 


Beidh cruinnithe eolais againn sa scoil leis na múinteoirí ar an gCéadaoin 11.09.2019 ó 7.15 - 8.45, a thuilleadh sonraí le teacht. Táimid ag súil go mór le bualadh libh ar an oíche. 


Welcome back,


We delighted to see you all this morning. We are looking forward to working with you this coming school year. 


Junior Infants will go home at 12.00
They will go home at 1.40 from 12.09.2019 Thursday onwards
Senior Infants will go home at 1.40
1st Class to 6th Class will go home at 2.40


We will have an Information meeting in the school with the teachers on Wednesday, 11.09.2019, more info to follow. Looking forward to meeting you all then.

Le gach dea-guí,
Caitríona, Sibeál, Niamh, Cáit, Chloe, Karen, Courtney, Clíodhna, Aoileann, Déirdre, Déirdre, Bernadette, Yvonne, Aoife, Michelle, Aoife, Áine, Mairéád , Eibhlín, Margo, Jenny, Doireann, Eunice, Róisín, Martina, Valerie, Ann, Niamh & Sorcha

0
Feed

Leave a comment