Tuismitheoirí

Comhairle na dTuismitheoirí - Oifigigh 2018/19

Cibearbhulaíocht - Eolas

Patrúnacht/Bainistíocht

Tá Bord Bainistíochta ag an scoil. Ainmníonn an Pátrún an Bord de réir rialacha na Roinne Oideachais. 'Sé Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge an Pátrún atá ag Gaelscoil Chill Dara. 'Sé Colm Ó Gogáin Cathaoirleach an Bhoird. 'Siad Gabhán de Lasa agus Máirín Uí Chathalláin ionadaithe tofa na dTuismitheoirí ar an mBord. Feidhmíonn an Príomhoide mar Rúnaí ar an mBord.

Comhairle Na Dtuismitheoirí

Tá gach tuismitheoir/caomhnóir in b(h)all de Chomhairle na dTuismitheoirí. Bíonn Cruinniú Cinnbhliana ag an gComhairle i bhFómhar na bliana agus toghtar Coiste ann. Faoi láthair tá Niamh Cullagh Collins ina Chathaoirleach ar an gComhairle, tá Jean Underwood Rydahl ina Rúnaí, agus tá Jennie Diver ina Chisteoir. coiste123@gmail.com

Patronage/Management

The school has a Board of Management. The Patron nominates the Board under the Rules of the Department of Education. Gaelscoil Chill Dara's Patron is An Foras Pátrúnachta do na Scoileanna Lán Ghaeilge. Colm Ó Gogáin is the Cathaoirleach and the elected Parent's representatives are Gabhán de Lasa and Máirín Uí Chathalláin. The Príomhoide is the Board's secretary.

Comhairle Na Dtuismitheoirí

Each parent/guardian is a member of Comhairle na dTuismitheoirí. In the Autumn the Comhairle has its A.G.M. At present Niamh Cullagh Collins is the Cathaoirleach, Jean Underwood Rydahl is the secretary and Jennie Diver is the Treasurer. coiste123@gmail.com