Fáilte chuig Gaelscoil Chill Dara

Fáilte romhaibh ar fad chuig Gaelscoil Chill Dara. Is cúis bhróid dom fáilte a chur romhaibh mar Phriomhoide nua na scoile. Tá súil agam gur tréimhse thaitneamhach, thairbheach dúinn uile, idir pháistí, thuismitheoirí, mhúinteoirí agus fhoireann na scoile a bheidh sna blianta atá amach romhainn. Tá súil agam go mbeidh saol sona ag bhur pháistí i nGSCD agus go mbeimid ag obair trí chomhoibriú agus trí chomhthuiscint ar mhaithe le bunchloch dhaingean a leagadh dóibh.


Ó d'oscail ár ndoirse i 1995 le Seán de Paor, Príomhoide (1995-2019), Cáitríona Uí Mhuireasa agus 29 páiste, tá fás nach beag taghta ar an scoil agus faoi láthair tá 22 múinteoir, 3 CRS agus 377 páiste ar rolla na scoile. Is Gaeltacht beag í Gaelscoil Chill Dara agus táimid an-bhrodúil go deo as chur chun cinn na Gaeilge i gceantar an Churraigh agus as an sár-oideachas atá á chur ar fail ag múinteoirí agus ag foireann na scoile trí mheán ha Gaeilge


Támid an-bhuíoch de Chomhairle na dTuismitheeoirí agus den Bhord Bainistíochta a bhíonn lán pháirteach i gcur chun cinn agus i bhforbairt na scoile. Gúim gach rath oraibh i 2021.

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.

Niamh Uí Chadhla

Príomhoide 

*Gaelscoil Chill Dara - saor ó chnónna!. Ón mbliain 2016 ar aghaidh ní thógann páistí cnónna nó tairgí déanta le cnónna ar scoil. Táimíd buíoch de thuismitheoirí as comhoibriú linnsa ghné seo.