Tuismitheoirí

Tuismitheoirí nua 2020/21

Comhairle na dTuismitheoirí - Oifigigh 2019/20

Tá gach tuismitheoir/caomhnóir in b(h)all de Chomhairle na dTuismitheoirí. Bíonn Cruinniú Cinnbhliana ag an gComhairle i bhFómhar na bliana agus toghtar Coiste ann. Faoi láthair tá Jennie Uí Dhuibhir ina Chathaoirleach ar an gComhairle, tá Mary Uí Bheacháin ina Rúnaí, agus tá Jean Underwood Rydahl ina Chisteoir. coiste123@gmail.com

Cibearbhulaíocht - Eolas

Patrúnacht/Bainistíocht

Patrúnacht/Bainistíocht

Tá Bord Bainistíochta ag an scoil. Ainmníonn an Pátrún an Bord de réir rialacha na Roinne Oideachais. 'Sé Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge an Pátrún atá ag Gaelscoil Chill Dara. 'Sé Colm Ó Gogáin Cathaoirleach an Bhoird. 'Siad Gabhán de Lasa agus Máirín Uí Chathalláin ionadaithe tofa na dTuismitheoirí ar an mBord. Feidhmíonn an Príomhoide mar Rúnaí ar an mBord.

An Foras Pátrúnachta