Tuismitheoirí

Tuismitheoirí nua 2020/21

Comhairle na dTuismitheoirí - Oifigigh 2019/20

Tá gach tuismitheoir/caomhnóir in b(h)all de Chomhairle na dTuismitheoirí. Bíonn Cruinniú Cinnbhliana ag an gComhairle i bhFómhar na bliana agus toghtar Coiste ann. Faoi láthair tá Jennie Uí Dhuibhir ina Chathaoirleach ar an gComhairle, tá Mary Uí Bheacháin ina Rúnaí, agus tá Jean Underwood Rydahl ina Chisteoir. coiste123@gmail.com

Cibearbhulaíocht - Eolas

Patrúnacht/Bainistíocht

Patrúnacht/Bainistíocht

Tá Bord Bainistíochta ag an scoil. Ainmníonn an Pátrún an Bord de réir rialacha na Roinne Oideachais. 'Sé Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge an Pátrún atá ag Gaelscoil Chill Dara. 'Sé Colm Ó Gogáin Cathaoirleach an Bhoird. 'Siad Gabhán de Lasa agus Máirín Uí Chathalláin ionadaithe tofa na dTuismitheoirí ar an mBord. Feidhmíonn an Príomhoide mar Rúnaí ar an mBord.

An Foras Pátrúnachta

Lódálann na fianáin seo a leanas de réir réamhshocraithe:

Fianáin a bhfuil géarghá leo
Tá na fianáin seo riachtanach chun go mbeidh cuairteoirí in ann an suíomh Gréasáin a bhrabhsáil agus a ghnéithe a úsáid. Ní féidir aon chuid den fhaisnéis seo a úsáid chun cuairteoirí a aithint toisc go bhfuil na sonraí go léir anaithnid.

Seisiún suímh
Aidhm: Cuimhneamh ar shainroghanna éagsúla cuairteoirí ar an suíomh Gréasáin.
Ama: Ar feadh an tseisiúin bhrabhsálaí.

An rogha teanga
Cuspóir: Chun a bheith in ann an suíomh Gréasáin a sholáthar i rogha teanga an chuairteora (má tá iliomad teangacha ar an suíomh Gréasáin).
Fad: 1 bhliain.

Airgeadra
Cuspóir: A bheith in ann praghsanna a thaispeáint san airgeadra atá ag teacht le sainroghanna an chuairteora.
Fad: 30 lá.
< br>Google Recaptcha
Cuspóir: Chun a bheith in ann a bhailíochtú cibé an bhfuil an cuairteoir daonna agus teorainn a chur leis an méid turscair ó fhoirmeacha teagmhála.
Fad: 1 bhliain.
Soláthraí: Google.


Fianáin tríú páirtí
Bailíonn na fianáin seo faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí an suíomh Gréasáin, ar nós na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu agus na naisc ar chliceáil siad ar. Ní féidir aon chuid den fhaisnéis seo a úsáid chun cuairteoirí a aithint toisc go bhfuil na sonraí go léir anaithnid.

ga
Aidhm: Cláraítear aitheantas uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a ghiniúint maidir le conas an chuairteora úsáideann an suíomh Gréasáin.
Fad: 1 bhliain.
Soláthraí: Google.

gid
Cuspóir: Cláraítear aitheantas uathúil a úsáidtear chun sonraí staidrimh a ghiniúint ar an chaoi a n-úsáideann an cuairteoir an suíomh Gréasáin.
Fad: 24 uair an chloig.
Soláthraí: Google.

gat
Cuspóir: Arna úsáid ag Google Analytics chun ráta iarratais a scor.
Fad: 1 bhliain.
Soláthraí: Google.

Déanaimid comhtháthú freisin le hardáin shóisialta ar an suíomh seo a ligeann duit nascadh le do líonra sóisialta ar bhealaí éagsúla. Socróidh comhtháthú na meán sóisialta fianáin tríd an suíomh Gréasáin a d’fhéadfaí a úsáid chun do phróifíl a fheabhsú ar shuíomhanna meán sóisialta nó chun cur leis na sonraí atá ina seilbh acu chun críocha éagsúla atá leagtha amach ina bpolasaithe príobháideachais faoi seach.