Eolas

Teagmháil

Gaelscoil Chill Dara
An Bóthar Glas,
An Currach,
Co. Chill Dara.
‘Fón +353 45 442300
oifig@gaelscoilchilldara.com

Uimhir Rolla 20023A
Rolacháin 394

Clár Ama na Scoile

09.00 Ranganna ag tosú
10.45 Sos
11.00 Ranganna
12.30 Sos
13.00 Ranganna
13.40 Téann Naíonáin abhaile
14.40 Téann Ranganna 1-6 abhaile

Ár Bhfealsúnacht Scoile

Is scoil Chaitliceach, lán Ghaeilge í Gaelscoil Chill Dara atá lonnaithe díreach lasmuigh de bhaile Droichead Nua, i gCo. Chill Dara. Cuirtear ranganna ar fail do pháistí idir 4 agus 13 bliana d’aois. Feidhmíonn an scoil faoi rialacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta agus múintear Curaclam na Bunscoile inti. Faoi láthair tá 333 dalta ar na rollaí agus tá cónaí orthu den chuid is mó i nDroichead Nua, i gCill Dara, i Rath Iomgháin agus i gCill Chuilinn. Tá Gaelscoil eile lonnaithe i Nás na Rí. Tá 22 ar an bhfoireann mhúinteoireachta agus 3 CRS. Eagraítear na daltaí i 16 rang-ghrúpa agus tá ceathrar mhúinteoir a féachann i ndiaidh páistí le riachtanaisí faoi leith. Is rún linn féin-mhuinín agus meas do dhaoine eile a fhorbairt sna páistí. Bíonn teagmháil rialta ag múinteoirí sa scoil le tuismitheoirí.

Tá Bord Bainistíochta ag an scoil.  Ainmníonn an Pátrún an Bord de réir rialacha na Roinne Oideachais.  'Sé Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge an Pátrún atá ag Gaelscoil Chill Dara.


Beirt arna n-ainmniú ag an bPatrún(Colm Ó Gógáin, Cathaoirleach agus Proinsias de Paor)
Príomhoide na scoile ( Niamh Uí Chadhla )
Beirt ar thuismitheoir iad (Gabhán de Lasa & Linda Uí hEathairn )
Ionadaí na Múinteoirí (Caitríona Ní Dhunaí)
Beirt chomhaltaí comthtofa (Treasa Uí Riagáin gus Mícheál Ó Dubhghiolla )

Leabhair Líostaí

Láthair na Scoile

Féilire

Lódálann na fianáin seo a leanas de réir réamhshocraithe:

Fianáin a bhfuil géarghá leo
Tá na fianáin seo riachtanach chun go mbeidh cuairteoirí in ann an suíomh Gréasáin a bhrabhsáil agus a ghnéithe a úsáid. Ní féidir aon chuid den fhaisnéis seo a úsáid chun cuairteoirí a aithint toisc go bhfuil na sonraí go léir anaithnid.

Seisiún suímh
Aidhm: Cuimhneamh ar shainroghanna éagsúla cuairteoirí ar an suíomh Gréasáin.
Ama: Ar feadh an tseisiúin bhrabhsálaí.

An rogha teanga
Cuspóir: Chun a bheith in ann an suíomh Gréasáin a sholáthar i rogha teanga an chuairteora (má tá iliomad teangacha ar an suíomh Gréasáin).
Fad: 1 bhliain.

Airgeadra
Cuspóir: A bheith in ann praghsanna a thaispeáint san airgeadra atá ag teacht le sainroghanna an chuairteora.
Fad: 30 lá.
< br>Google Recaptcha
Cuspóir: Chun a bheith in ann a bhailíochtú cibé an bhfuil an cuairteoir daonna agus teorainn a chur leis an méid turscair ó fhoirmeacha teagmhála.
Fad: 1 bhliain.
Soláthraí: Google.


Fianáin tríú páirtí
Bailíonn na fianáin seo faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí an suíomh Gréasáin, ar nós na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu agus na naisc ar chliceáil siad ar. Ní féidir aon chuid den fhaisnéis seo a úsáid chun cuairteoirí a aithint toisc go bhfuil na sonraí go léir anaithnid.

ga
Aidhm: Cláraítear aitheantas uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a ghiniúint maidir le conas an chuairteora úsáideann an suíomh Gréasáin.
Fad: 1 bhliain.
Soláthraí: Google.

gid
Cuspóir: Cláraítear aitheantas uathúil a úsáidtear chun sonraí staidrimh a ghiniúint ar an chaoi a n-úsáideann an cuairteoir an suíomh Gréasáin.
Fad: 24 uair an chloig.
Soláthraí: Google.

gat
Cuspóir: Arna úsáid ag Google Analytics chun ráta iarratais a scor.
Fad: 1 bhliain.
Soláthraí: Google.

Déanaimid comhtháthú freisin le hardáin shóisialta ar an suíomh seo a ligeann duit nascadh le do líonra sóisialta ar bhealaí éagsúla. Socróidh comhtháthú na meán sóisialta fianáin tríd an suíomh Gréasáin a d’fhéadfaí a úsáid chun do phróifíl a fheabhsú ar shuíomhanna meán sóisialta nó chun cur leis na sonraí atá ina seilbh acu chun críocha éagsúla atá leagtha amach ina bpolasaithe príobháideachais faoi seach.